Yamaha HUDEBNÍ ŠKOLA

Hudební škola YAMAHA nabízí široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory a jejím mottem je: „Učení je radost!“. Aby bylo učení hudby skutečně radostí, firma YAMAHA vyvíjí a neustále vylepšuje hudební vzdělávací kurzy pro všechny věkové kategorie již více než 50 let. Působí po celém světě a se svými 700.000 žáky, 20.000 učiteli a více než 6.000 pobočkami patří k největším organizacím svého druhu. Od otevření první Hudební školy YAMAHA v Japonsku v roce 1954 přesáhl počet absolventů hranici 5 miliónů.

Poskytovatel:

Mgr. Zdeněk Simek

Počet poboček:

Vlastní provozovny: 1

Partnerské provozovny: 193

Komu je franchisa YAMAHA určena?

spolupráce je určena zájemcům o podnikání v oblasti hudebního vzdělávání, což předpokládá pozitivní vztah k hudbě. Mohou to být lidé s hudebním vzděláním, případně s organizačními schopnostmi, které jim umožní si potřebné odborníky angažovat. Předpokladem pro přijetí do seminářů učitelů Yamaha Music School je ukončené vysokoškolské odborné studium, např. v oblasti elementární hudební výchovy, klavíru, kytary apod.

Kromě toho mohou být přijímáni i učitelé, kteří získali vynikající znalosti a dovednosti prostřednictvím jiného vzdělávacího systému, a to po úspěšném zvládnutí vstupního testu. Každý pedagog v Yamaha Music School musí absolvovat příslušné vzdělávací semináře.

Možné formy spolupráce:

Yamaha Music School

 • franchisant ke svému provozu využívá vlastní nebo dlouhodobě pronajaté prostory
 • má oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems
 • k prezentaci využívá patentově chráněné logo „Yamaha Music School“

Yamaha Music School by měla mít minimální rozlohu 100 m2 a následující prostory:

 • recepce s čekárnou (minimálně 20m2)
 • učebnu pro výuku Yamaha Junior Music Course
 • učebny pro instrumentální, případně další předškolní programy

doporučuje se místnost pro učitele a kancelář pro management

Hudební škola YAMAHA

 • franchisant ke svému provozu využívá vlastní nebo dlouhodobě pronajaté prostory
 • nemá oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems
 • může vyučovat všechny ostatní předškolní i instrumentální programy v libovolné kombinaci a množství nabízených programů
 • využívá patentově chráněné logo „Hudební škola YAMAHA"
 • platí pro ni stejná pravidla pro velikost a vybavení prostor pro výuku předškolních a instrumentálních programů

Kooperující partner YAMAHA

 • franchisant nemá k dispozici vlastní ani dlouhodobě pronajaté prostory
 • využívá ke svému provozu sdílené (krátkodobě pronajaté) prostory – např. sdílené prostory na mateřských centrech, mateřských školách, školních družinách, klubech, apod.
 • nemá oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems
 • může vyučovat ostatní předškolní a instrumentální programy v libovolné kombinaci a množství
 • využívá a provozuje YAMAHA Hudební programy pod svým vlastním jménem
 • může uvádět, že využívá YAMAHA hudební programy (logo „YAMAHA“ nesmí být použito jako označení nebo reklama provozu kooperujícího partnera)
 • platí pro něj stejná pravidla pro velikost a vybavení prostor pro výuku předškolních a instrumentálních programů.

Co koncept YAMAHA nabízí franchisantovi?

 

Provozovatel YAMAHA hudebních programů podpisem smlouvy získá k dispozici celé know-how osvědčené a světově uznávané organizace hudebních škol YAMAHA.

Výhody pro partnery:

 • využití neustále optimalizovaného systému hudebních škol pod světově známou značkou YAMAHA
 • zvláštní podmínky při nákupu hudebních nástrojů k vybavení školy
 • poradenství při výběru učitelů a spolupracovníků
 • profesionální vzdělávání učitelů*
 • možnost hospitace u zkušených lektorů ve školách poskytovatele licence
 • podpora při propagaci, vytvářením vzorových podkladů pro reklamu
 • školení pro management hudebních škol
 • administrativní, organizační a poradenská pomoc ve všech fázích podnikání

*Každý zájemce o vyučování v Hudebních školách YAMAHA a pobočkách kooperujících partnerů musí absolvovat vstupní test, který potvrdí jeho kvalifikační předpoklady. Poté zájemce absolvuje úvodní seminář, po jehož úspěšném zvládnutí může zahájit pravidelnou výuku.

Prozatím se jen inspirujete?

 

Chcete podnikat a hledáte partnera?

Pro výuku instrumentálních programů je vyžadováno následující vybavení:

 • učitelský nástroj podle programu
 • 4-8 žákovských nástrojů
 • Mini-PA System
 • CD-přehrávač
 • keyboard s možností přehrávání MIDI doprovodů
 • tabule

Financování a investice

Celková investice do rozjetí pobočky je od 10 do 150 tisíc korun, podle typu spolupráce a nabídky vyučovacích programů. Smlouva se uzavírá na 3 roky a bez vypovězení je automaticky prodlužována. Další průběžné poplatky se pohybují na úrovni 7,5-10 procent z výše doporučeného školného s připočtením příslušné DPH (21%).

Další potřebná počáteční investice

Pro výuku předškolních hudebních programů je zapotřebí:

 • CD-přehrávač
 • jednoduché bicí nástroje (Orffovské nástroje)
 • plyšový maskot tuleň (Robátka), případně medvídek a chobotnice (První krůčky k hudbě)
 • padák
 • koberec
 • velikost učebny minimálně 25 m2

Chcete vědět více o Hudební škola Yamaha?

Kontaktujte zástupce společnosti

Mgr. Zdeněk Simek

generální poskytovatel franšízového systému

Chcete vědět více o této  podnikatelské příležitosti?