Bageterie Boulevard

 koncept designových restaurací rychlého občerstvení s nabídkou čerstvých a zapečených baget, připravovaných na objednávku zákazníka. Tyto bagety tvoří hlavní sortiment značky.

Poskytovatel:

CROCODILLE SANDWICHES B.V.

Počet poboček:

Vlastní provozovny: 7

Partnerské provozovny: 30

BB je výrazným protipólem amerických fastfoodových řetězců a vychází z evropských základů gastronomie s odkazem především na Francii. 

Značka BB dnes symbolizuje moderní evropský styl života s důrazem na kvalitu, čerstvost a autenticitu surovin. Kromě stále základní nabídky zákazníkům přibližuje evropské chutě prostřednictvím svého gurmánského Chef menu, Fit Calories a Specialité du Chef. Zároveň má nezaměnitelný design a styl komunikace, charakterizovaný zejména vtipně smyšlenými novinovými výstřižky, které se objevují ve výzdobě restaurací, na produktových obalech nebo v satirických článcích na papírových prostíráních.

BB vyhledávají nároční zákazníci, kteří se nespokojí s nabídkou tradičních fastfoodových řetězců a hledají kvalitnější variantu stravování…

Podnikatelský systém Bageterie Boulevard

3 zásadní pilíře, jimiž se BB řídí jsou největší devizou pro franšízanta – mají zájem na jeho prosperitě a rozvoji, a proto se snaží nastavit franšízovou spolupráci tak, aby značku BB společně posilovali…

 1. K Vašim penězům se chováme, jako by to byly naše investice.
 2. Nákupní ceny jsou transparentní.
 3. Pokud nevyděláváte, neplatíte franšízový poplatek 6% test prolink

Proč Bageterie Boulevard?

 • K Vašim financím se chovají jako k vlastním investicím
 • Mají vlastní nenapodobitelný styl
 • Nabízí pestrý výběr produktů, které lidem chutnají
 • Důraz na vývoj a kvalitu
 • Silná evropská značka
 • Rodinná společnost
 • Pokud nevyděláváte, neplatíte franšízový poplatek

Co nabízíme?

 • Práci, která Vás bude bavit
 • Dlouhodobý příjem a zhodnocení Vaší investice
 • Osobní rozvoj a realizaci
 • Vytvoření vlastního týmu
 • Podílení se na vývoji značky
 • Možnost rodinného byznysu
 • Transparentnost nákupních cen

Co od budoucího partnera Bageterie požaduje?

 • Ochotu denně se podílet na chodu své restaurace
 • Absolvování školení*
 • Zkušenosti v oblasti řízení zaměstnanců
 • Zájem na vlastním růstu
 • Minimálně 2,5 mil. Kč vlastních prostředků
 • Ideálně také zkušenost s gastro provozem

*Školení neboli adaptaci absolvuje bez výjimky každý franšízant a každý zaměstnanec podílející se na provozu konceptu BB. Doba školení je závislá na druhu  vykonávané pozice.

Hlavní pracovní náplní franšízora (tedy BB) je poskytovat franšízantovi (tedy Vám) know – how značky a průběžně jej aktualizovat. Za toto hradíte franšízový poplatek a poplatek za správu konceptu. Zároveň se Vám však snažíme pomoci i v ostatních oblastech.

 

Před otevřením provozovny:

 • Vyhledání vhodné lokality
 • Architektonická studie a projekt provozovny
 • Výstavba a vybavení provozovny na klíč
 • Nábor a vyškolení kompletního personálu včetně Vás, kde Vás zasvětíme do jednotlivýchprocesů BB (provoz, kvalita, marketing, finance, personalistika, kontrola restaurací, věrnostní systém, software aj.)
 • Financování provozovny včetně doporučený bankovního institutu (Je možné řešit i po vlastní ose)

Po otevření provozovny:

 • Zajištění dodávky surovin, obalů a ostatních materiálů (zejména marketingových) včetně technologie a logistiky
 • Podpora area manažera
 • Nastavení marketingové strategie a pomoc při lokálním marketingu
 • Kontrolní systémy provozovny
 • Kompletní softwarové vybavení – pokladní systém, sklady, objednávky, personalista
 • Hodnocení Vaší výkonnosti a hledání optimálního řešení
 • Vývoj a dodržování standardů značky

Stanislav Novotný

 je jedním z franšízových koučů, který nabízí pomocnou ruku začínajícím franšízantům a předává jim své cenné zkušenosti. Stanislav je úspěšný franšízant, který vlastní a vede hned čtyři pobočky Bageterie Boulevard.

Vhodná lokalita pro otevření restaurace Bageterie Boulevard:

Otázka vhodné lokality je pro nás natolik primární a určující, že vyhledáváme pouze TOP lokality, o kterých jsme naprosto přesvědčeni. Všeobecně pro naše nové provozovny hledáme vhodné prostory s vysokou průchodností. Lákavé jsou pro nás prostory v komerčních centrech, domech, prostranstvích vhodných pro výstavbu samostatně stojící Bageterie Boulevard nebo pozemky hodící se pro realizaci BB Drive. Jsme schopni převzít i stávající provozovny /nejen gastro provoz/.

Typy restaurací

BB se vyznačuje variabilitou typů provozoven – tři hlavní linie:

High street store

 • Výměra: min. 100 m2
 • Umístění a styl: na velmi frekventovaném místě, přízemí (možnost i patra), ideálně rohový, velké výlohy, širší vstup, ne příliš komplikovaný půdorys, ve městě s 50 000+ obyvateli
 • Průchodnost: okolo provozovny min. 8 – 10 000 lidí denně. Dostatečná kapacita médií – voda, elektro, kanalizace, možnost vzduchotechniky

Prozatím se jen inspirujete?

 

Chcete podnikat a hledáte partnera?

Food court

 • Výměra: min. 50 m2 (dle specifikace centra) + sklady
 • Umístění a styl: typizovaná jednotka nacházející se v obchodním centru v rámci food courtu nebo roh fasády
 • Průchodnost centra: 10 000 lidí denně
 • Dostatečná kapacita médií: voda, elektro, kanalizace, možnost vzduchotechniky

Drive

 • Výměra pozemku: min. 1 000 m2, samostatná budova od 250 m2
 • Umístění a styl: budova (novostavba, čerpací stanice, hotel, apod.) nebo pozemek umístěný samostatně nebo v rámci čerpací stanice (i stávajícího objektu), retail parku; na velmi frekventovaném a strategickém místě, většinou na okraji měst u příjezdové hlavní komunikace (křižovatky, dálnice, rychlostní komunikace, „výpadovky“, parkoviště obchodních center apod.)
 • Průjezdnost: min. 15 000 aut denně

Financování a investice

Pro účely vstupu do franšízového systému BB požadujeme, aby kandidát disponoval také svými vlastními finančními prostředky, které do podnikání vloží. Minimálně požadujeme částku 2,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že orientační cena provozovny se pohybuje od 5 mil. Kč výše, je možné, aby franšízant využil i úvěrové financování. Pro tyto účely máme dohodnutou spolupráci s předními bankovními ústavy. Je však možné financování řešit i po své vlastní ose.

Investice, které musí udělat franšízant, rozdělujeme do dvou kategorií: Prvotní a Měsíční poplatky. Prvotní představují počáteční náklady při zakoupení licence a investování do provozovny. Dále pak měsíční poplatky, které budete muset v rámci užívání licence BB uhradit franšízorovi nebo proinvestovat.

Prvotní investice

Vstupní poplatek: 15.000 EUR

Kauce: 1 mil. Kč

Investice: Kupní cena

Školení zaměstnanců

Prvotní náklady + Rezerva

Měsíční poplatky

Franšízový poplatek: 6%

Správa konceptu: 2%

Lokální marketing: 1%

Národní marketing: 1%

Fond modernizace: 2%

*vše počítáno z čisté tržby

Provozní náklady

Nájemné a energie

Mzdové a personální náklady

Suroviny, obaly a logistika

Marketing v rámci a okolí provozovny
IT a Systémy

Kontrolní mechanismy provozovny

Ostatní provozní, režijní a finanční náklady

Chcete vědět více o  Bageterii?

Kontaktujte zástupce společnosti

Markéta Krejčíková

Franšízový manažer

Chcete vědět více o této  podnikatelské příležitosti?