Jak podnikat? Využijte franchising firmy Orion – český obchod pro domácnost

Zavedením franchisingového modelu podnikání dosáhla firma Orion vyšší úrovně v podnikatelských úspěších. Dnes je franchisa Orion – český obchod pro domácnost rozšířenou sítí prodejen.

Podle Tomáše Malocha, zástupce pro rozvoj a franchising společnosti Orion, jejich podnikání díky franchisingu získalo nový řád a smysl, což potvrzuje stále rostoucí počet nově otevřených poboček a spokojených franchisantů. Pan Maloch se s námi podělil o zajímavé zkušenosti týkající se vývoje franchisingu ve firmě Orion – český obchod pro domácnost, u jejíhož zrodu osobně stál.

Jak byste charakterizoval Vaši firmu a proč jste zvolili franchisový koncept podnikání? Co Vás přivedlo k nápadu zapojit franchising do firmy Orion – českého obchodu pro domácnost?

Od roku 1992, kdy byla firma založena, se zabýváme prodejem domácích potřeb. Firma byla z počátku velkoobchodem, ale dnes sdružuje i zásilkový prodej prostřednictvím katalogu a dnes působí už i na území Česka, Slovenska a Polska především v maloobchodní síti. Za dobu fungování jsme otevřeli přes 54 prodejen, což je jasným úkazem toho, že franchising byl pro firmu velkým přínosem.
A proč franchising? Franchising si jako zajímavou formu rozvoje přivezl majitel z jedné ze svých služebních cest za obchodem. Potřebovali jsme dát podnikání řád a nový smysl, což nám forma franchisingu nabízela. Rozhodl se jej aplikovat a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Bylo samozřejmě nutné udělat spoustu změn a u prvních několika franchisových poboček to byl ještě živý proces, kdy jsme náš koncept vyvíjeli. Rozvíjet franchising vlastními silami bylo hodně časově, finančně, ale třeba i personálně náročné. Teď už je vše zavedené, funkční, ale vývoj stále sledujeme a případně aplikujeme.

Zmiňujete působnost i v jiných zemích než Česko. Zajišťujete si vše přes vaši českou pobočku? Jak řešíte rozdíly například v zákonech té které země a podobně?
Na českém trhu působíme pod značkou Orion – český obchod pro domácnost. Pro slovenský a polský trh jsme zřídili dceřiné společnosti. Aplikování franchisového konceptu ORION si ale ponechává český expanzní tým. Ten má za úkol aplikovat náš současný (český) franchisový koncept na jejich trh a následně shánět a podporovat franchisanty na jejich území. Na Slovensku je to firma Orion Trade a v Polsku Orion Polska.

Jak dlouho již franchising v Orionu aplikujete a jak jste úspěšní?

První franchisový koncept vznikl v Čechách v roce 2011. A v tuto chvíli máme již 34 funkčních franchisových poboček, což je dle mého velmi silný rozmach a jasný důkaz našeho úspěchu. Franchisantů je o něco méně – asi kolem 30. Někteří mají více poboček. Zájem o franchisu ORION je v Čechách enormní. Evidujeme přes 25 zájemců, kterým bude v roce 2015 vyhověno a naše maloobchodní síť by se měla rozrůst na cca 80 prodejen. První franchisa bude v roce 2015 otevřena i na Slovensku a v Polsku.

Jak sháníte své franchisanty?
Inzerujeme v časopisech, na webových portálech. Píšeme články do magazínů, apod.
Franchisanti se nám ale spíše hlásí sami z řad našich partnerů. Jsme velkoobchod a tak máme k dispozici širokou databázi našich partnerů. Nemusí vždy jít o nějaké velké firmy. Jsou to i malí odběratelé velikosti klasického železářství, kde je třeba jen koutek s domácími potřebami. I z této skupiny pochází naši franchisanti. Výhodou je, že se vzájemně známe. Zbývá jen představit náš franchisový koncept, najdeme prostory, vyřešíme finance, otevřeme prodejnu a spokojenost je na obou stranách. Samozřejmě se nám ale poslední dobou hlásí i úplně noví partneři, které vřele vítáme.

Zmiňujete prostory, finance – jakou podporu tedy z vaší strany mohou franchisanti čekat? 

Pro franchising máme ve firmě vytvořený expanzní tým. Jsem v něm já, zástupce pro rozvoj a franchising, pan ředitel a technický manažer. Případnému zájemci se věnujeme přednostně a nový franchisant od nás může čekat po vyhodnocení jeho ratingu nabídku na volný prostor v lokalitě, která ho zajímá, pokud samozřejmě nepřichází s tím, že by rád franchisu provozoval ve svém objektu. I tato možnost je vítána. Finanční stránka je s případnými zájemci řešena hned úvodem, jelikož určitý obnos je samozřejmě nutný. Každý zájemce je ale individuální a tak k němu i přistupujeme.

Máte manuál popisující podmínky partnerství mezi vámi a franchisanty?
Manuál samozřejmě máme. Máme zde vše, od předběžné smlouvy, franchisové smlouvy, přes manuál jak má vypadat každá prodejna Orion až po profil vhodného franchisanta. Všechny tyto ucelené informace získá franchisant při podpisu smlouvy, aby věděl, jak má franchisový koncept provozovat.

Co dalšího mohou franchisanti získat?
Krom předání know-how pomáháme franchisantům i s rozběhnutím jejich prodejny. Nabízíme například pomoc s hledáním prostoru pro obchod. Když nás potenciální zájemce osloví, dokážeme s ním najít prostor pro prodejnu. Občas mu dokonce nabídneme prostor ještě dříve, než ho on sám začne hledat. Máme kontakty na developery a sledujeme možnosti pronájmů v jednotlivých lokalitách. Někdo ale přichází s tím, že má vlastní prostory, kde chce prodejnu otevřít. To je asi jedna z nejideálnějších možností.

Férové partnerství…to je motto franchisingu.

A plně se s ním ztotožňuje také koncept franchisingu Orion – český obchod pro domácnost.

Jaké máte požadavky na prostory prodejny? Máte stanovenu jejich nejvhodnější velikost?
Ideální velikost je 150 m2. Nejvíce navštěvovaná místa jsou logicky obchodní centra a retail parky. Ve starších zástavbách – ve starších domech u náměstí či center měst – je to ale složitější. Prostory zde jsou spíše kolem 100 m2. Pak hlavně sledujeme průchodnost a návštěvnost okolních ulic. Těch aspektů pro vyhodnocení správné lokality je více. V této fázi je nejlepší využít znalostí expanzního týmu, který poradí a celou lokalitu zmapuje. Vyhodnocení pak bývá poměrně přesné.

Co propagace?
Na štít prodejny dáváme velkou reklamu, aby byla prodejna dobře viditelná. Staráme se i o označení celé provozovny. To vše nabízí franšíza ORION svému franchisantovi na své náklady. Jako nejdůležitější formu propagace ale využíváme formu akčních letáků. Akce je většinou jednou za měsíc, s blížícími se Vánoci se jejich četnost samozřejmě zvyšuje. Informujeme zákazníky o nových trendech a skvělých cenách. Krom zmíněných marketingových podpůrných možností ještě můžeme nabídnout prezentaci na našem webovém portále www.oriongroup.cz, který za 20 let existence naší firmy má již své jméno. Domluvíme jim rozhovory v médiích a podobně.
To všechno zdarma a součástí jejich franchisového poplatku.

Kolik je tedy počáteční investice do franchisingu Orion – český obchod pro domácnostčeský obchod pro domácnosteby? Kolik si mají potenciální zájemci připravit?
Investice je rozdělená do více položek. Pro náš franchisový koncept je potřeba mít připraveno asi 1,4 mil. korun. Do toho nespadá samozřejmě franchisový poplatek, ale investice do zboží by měla být v této částce zahrnuta. Na naše náklady připravujeme regálový systém do prodejny, zajistíme označení prodejny a její polepy. Zdarma připravíme akční leták – a to jak na otevření, tak i po celou dobu provozování prodejny. Franchisantům je nadále k dispozici expanzní tým a celý tým franchisy ORION.
Franchisant ale nemusí mít nutně celou částku připravenou. Částečně může své podnikání financovat úvěrem.

Cítíte, že je o vaši firmu zájem? Jak na váš koncept lidé reagují, jakou máte zpětnou vazbu?
Zájem je poměrně silný. V České republice se nám daří otevírat jednu až dvě prodejny měsíčně. Nejlepší forma zpětné vazby je pro nás, když franchisant, který již jednu prodejnu provozuje, si přijde pro další. Toho si ceníme nejvíce. Slovensko a Polsko svůj rozjezd franchisové sítě ORION teprve zažije.

Na závěr by mne zajímalo, jak vnímáte přínos právě franchisingu ve Vaší firmě Orion – český obchod pro domácnost?
Pro podnikání Orionu je franchising ideální formou. Jak jsem již říkal, máme 20 vlastních poboček v České republice a 5 na Slovensku. Kdybychom k tomu přidali těch 34 franchisových, pak bychom obhospodařovali 54 prodejen. Takto lze veškerou práci okolo prodejen rozložit na celou společnost a především na naše partnery, což je určitě smysluplnější. Navíc tím dáváme úplně novou možnost podnikání, která by jinak našim partnerům nebyla přístupná. To je velká výhoda franchisové spolupráce. Férové partnerství…to je motto franchisingu a ORION se s ním ve svém konceptu plně ztotožňuje.

Jak začít podnikat? Jednoduše, franchisa s domácími potřebami Orion Vás povede krok za krokem, mají jasný a ověřený podnikatelský záměr.

Vaše podnikatelská příležitost je opravdu na dosah, je tu franchisa Orion – český obchod pro domácnost! 

Neváhejte kontaktovat pana Malocha, který je zástupcem pro franchising Orion domácí potřeby:

Tomáš Maloch zástupce pro rozvoj a franchising tel.: 725 390 386

tmaloch@orion.lit.cz

www.oriongroup.cz