Jak nemluvně učit cizí jazyk? Jednoduše… Víme, jak má taková angličtina pro děti vypadat!

V současnosti stále častěji přicházíme do styku a jednáme s různými lidmi na vzdálených místech, mnohdy v různých koutech světa. Právě v dnešním světě, kde hlavní úlohu hraje komunikace, žijí i naše děti. Umožněme jim přirozeně komunikovat nejen v jejich mateřském jazyce – je tady angličtina pro děti Kids&Us.

Na Master franchisové konferenci, která se konala minulý týden v Praze, mi doslova učarovalapozitivní prezentace malebného a hravého konceptu a takto má dle mého názoru správná angličtina pro děti vypadat. Kids&Us, angličtina pro děti, která dává smysl – vede k porozumění cizímu jazyku už batolata. Možná si mnozí z Vás řeknou, že je zbytečné zatěžovat malé děti učením. Ale opak je pravdou…

Jednoduché a logické vysvětlení, proč jazyková škola pro děti Kids&Us začíná s výukou angličtiny už u nemluvňat, během prvního roku života, nám dala magistra Barbora Špulková, ředitelka španělského franchisového konceptu „angličtina pro děti Kids&Us“ pro Českou republiku:

„Každé dítě má v sobě nekonečný potenciál. Co se týče jazyka, platí, že když se dítě narodí, je vybavené k učení jazyka stejně, jako pták k létání.“ a ve vysvětlení dál pokračuje: Rádi si říkáme přirozená angličtina. Děti učíme na stejném principu, jako se naučily svůj rodný jazyk, češtinu. I tu se naučily spontánně, bez velkého úsilí – díky své vrozené schopnosti a neuvěřitelné kapacitě učit se cokoli. Učení se jazyka v raném věku je přirozený proces opřený o vrozenou potřebu dětí naučit se s námi komunikovat. Nejdřív nás děti hodně poslouchají, až jim to vývoj umožní, začnou našim „zvukům“ rozumět a později to, co mají naposlouchané -nahrané na svém „hard disku“- umí říct. Tedy ve stejných krocích, jak se dítě učí mateřskému jazyku, se u nás učí děti angličtinu.

To zní logicky a přitom velmi jednoduše. V tomto je tedy angličtina pro děti Kids&Us jedinečná, jiná než ostatní?

Ano, ale nejen to, že máme fantastickou a přitom velmi přirozenou metodu učení s vynikajícími výsledky, činí náš koncept jedinečným…

A jaké jsou tedy další výhody a odlišnosti Kids&Us, které budou přitahovat rodiče malých dětí právě do Vašich lekcí?

angličtina pro děti Kids&Us; jazyková škola, franchisa, nápad na podnikání
angličina pro děti Kids&Us; jazyková škola pro děti, franchisa, nápad na podnikání
angličina pro děti Kids&Us; jazyková škola pro děti, franchisa, nápad na podnikání

Od ostatních jazykovek se angličtina pro děti Kids&Us liší např. výukovými materiály propracovanými do nejmenšího detailu, nad kterými bdí 70 odborníků z řad metodologů, didaktiků, lingvistů, ale také hudebních skladatelů a textařů. Jazyková škola pro děti Kids&Us se také liší velkým důrazem na školení lektorů i ostatních kolegů, navíc disponuje unikátními prostory, které naše děti milují, a také disponujeme uceleným výukovým systémem, díky němuž je naše angličtina pro děti vhodná už od jednoho roku do 18ti let. A během toho skládat certifikované zkoušky.                         Jazyková škola pro děti Kids&Us je jiná i tím, že učíme děti skrze emoce, příběhy, postavičky, které jsou jim blízké. Ony se k nám ale učit nechodí, chodí si k nám hrát a užívat si. Koncept toho, že by se u nás vzdělávaly, v hlavách nemají. Zkrátka „po cestě“ najednou umí anglicky, tak jako se naučily česky. A neučíme jen v našich centrech Kids&Us. Docházíme i do školek a základních škol. A pořádáme další aktivity. Vaření v angličtině pro celou rodinu, divadélka, řemeslné workshopy i letní tábory. Máme dětem co nabídnout po celý rok. Za našimi zády stojí zkušenosti sítě 208 center Kids&Us fungujících v 8 zemích. Zkušenosti odborníků z oblasti rozvoje metody, díky níž je naše angličtina pro děti jedinečná, ale i těch, kteří si prošli procesem otevření školy, jejím marketingem, najímáním lektorů, komunikací s rodiči, řešením každodenních úkolů se studenty, kterých na konci školního roku bude už 65 000. Čerpáme tedy z prošlapaných cest ověřených deseti lety praxe a také z balíku chyb, které již nemusíme opakovat.

V tom vidím obrovskou výzvu a motiv pro kohokoliv z řad běžného lidu, koho by angličtina pro děti lákala, jako podnikatelská aktivita. V České republice se právě rozjíždíte, tudíž potenciální zájemci mají jedinečnou příležitost se připojit do Vašeho týmu a začít podnikat podle vyzkoušeného a velmi úspěšného franchisového modelu.

angličina pro děti Kids&Us; jazyková škola pro děti, franchisa, nápad na podnikání

To máte pravdu. Právě teď je nejlepší doba! Do konce roku 2018 plánujeme otevřít 16 poboček v Praze i regionech, kde se bude angličtina pro děti Kids&Us vyučovat podle ověřeného a úspěšného modelu. Plánujeme hlavně šířit značku Kids&Us. Dostat se do povědomí rodičů a vytvořit kvalitní síť center, které budou děti milovat. Naší vizí je stát se vzorem v mezinárodním světě jazykové výuky dětí. Chceme, aby české děti uměly díky nám perfektně anglicky. A chceme nabídnout nebývale dobřefungující byznys formou ověřené franchisy Kids&Us všem nadšencům do vzdělávání a podnikání.