Investice do zaměstnanců a péče o ně se Vám 100x vyplatí – prázdniny jsou pro to ideální dobou…

Využijte volnějšího tempa během léta ke stmelování kolektivu a péči o zaměstnance. Z investice do zaměstnanců budete těžit celý rok! Kolektiv dohromady dokáže více, než výkonní jedinci.

Pokračování tipů na téma: „Nebojte se letní okurkové sezóny v podnikání, obraťte ji ve svůj prospěch“

Léto je v plném proudu a v mnohých podnicích se toho zkrátka moc neděje. Zaměstnanci si vybírají dovolené, v kancelářích vládne klidná a trošku líná atmosféra, protože i zákazníci si chtějí užít léta a ve svých nákupech si dali „pohov“. Není tedy kam spěchat a vy máte jedinečnou příležitost zaměřit se na otázku, jestli jsou vaši lidé spokojení a co byste mohli udělat jinak, aby měli větší chuť do práce a bylo jim u vás zkrátka dobře.

Motivujete své lidi efektivně?

Jednou z cest k dobře fungující firmě je mít spokojené zaměstnance, kteří jsou pro svou práci zapálení. Problémem v mnohých společnostech ale bývá nevhodný výběr motivačních nástrojů. Spousta manažerů sází hlavně na bonusy v peněžní formě, což má jeden velký negativní dopad – nepůsobí totiž přímo na vnitřní motivaci člověka, ale spíše si ho „kupují“.

Cukr, nebo bič?

úsměv

Častou chybou bývá negativní rovina stimulace pracovní aktivity vašich lidí. Pokud řeknete zaměstnanci, že když úkol nedokončí, dostane vyhazov, zaženete jej tímto přístupem do kouta a rozhodně se nedočkáte nadstandardního výkonu. Váš člověk se v takovýchto chvílích bude cítit všelijak, jenom ne spokojeně. Když ale uslyší, že pokud svůj úkol dokončí, dostane odměnu, bude mít mnohem více chuti se do své práce pustit s plným nasazením a dost možná se vám za tento pozitivní přístup odvděčí lepším výkonem.

Krátkozraké řešení

I výše zmíněný postup má však malinký háček. Sice je vždy lepší uplatňovat styl odměn než trestů, ale na odměny se snadno zvyká; v dlouhodobém horizontu se jim zaměstnanci přizpůsobí a příště budou očekávat za stejný výkon více peněz. Proto je vhodné k odměnám a trestům přidávat další aktivity, které podpoří chuť k práci.

Jakými způsoby můžete pomoci zaměstnancům cítit se u vás dobře a pracovat tak efektivněji?

Více odpovědnosti: Zapojit zaměstnance do procesu rozhodování vždy působí pozitivně. Stačí třeba vyhlásit možnost posílat návrhy na nové logo nebo firemní slogan. I taková maličkost zaměstnance „vtáhne do hry“.

Pochvala: Pokud jste s výkonem svých zaměstnanců spokojení, nezapomeňte je pochválit. Pár slůvek uznání vždy potěší a oni tak budou vědět, že si jejich úsilí vážíte.

Osobní růst: Když dáte vašim lidem možnost na sobě pracovat formou různých kurzů a získávat certifikáty, budete mít v týmu vzdělanější pracovníky, kteří tuto příležitost ocení. Jak jsme psali v minulém článku na téma „okurkové sezóny“ a vzdělávání, kurzy znamenají výhru jak pro vás, tak pro vaše pracovníky.


Teambuilding

Jak se říká, v množství spočívá síla a tak se i vaši zaměstnanci mohou cítit silněji a odvážněji v dobrém kolektivu, kde jsou přátelské vztahy. Abyste předešli možným sporům, které často vznikají v důsledku stereotypu v práci, zapojte své lidi do různých aktivit, které mohou dělat společně. Uspořádejte podvečerní turnaj v minigolfu, sejděte se na společné večeři zakončené bowlingem, nebo jeďte se svým týmem třeba na víkend na hory. Lidé si tak odpočinou od každodenní rutiny v práci a kolektiv se stmelí. A pokud se bojíte, že by vás teambuilding stál moc peněz, domluvte se třeba na cyklo výlet po okolí nebo na výšlap.

Moje firma má jen pět zaměstnanců, žádný teambuilding nepotřebujeme…

…  tak tato myšlenka by vám nikdy neměla přijít na mysl. Nezáleží na tom, jestli má vaše firma pět pracovníků, nebo padesát. Vztahy je třeba utužovat všude. Pamatujte, že stmelený kolektiv lépe plní společné cíle, dosahuje lepších výkonů a hlavně pracuje s radostí.

Na závěr pro vás do taháčku opět shrnujeme tipy z tohoto článku, jak správně motivovat pracovníky.

  1. Dbejte na pozitivní vyjadřování
  2. Nesnažte se lepší výkon svých zaměstnanců jenom „kupovat“
  3. Zapojte své lidi do rozhodovacích procesů
  4. Chvalte a umožněte vzdělávání
  5. Stmelujte kolektiv