EXTÉRIA – podnikání zaměřené na povinnost BOZP

Jednou z nejoriginálnějších a s trochou nadsázky se dá říci, že také jedinou zákonem podporovanou franšízou, která se prezentovala na Výstavě franchisingu 2015 v Praze, byla franšíza EXTÉRIA.

Franchising v BOZP a PO Exteria

Franšízový koncept EXTÉRIA je totiž založen na poskytování full servisu firmám, soukromým i státním institucím, školám i malým živnostníkům v oblasti zákonem stanovené povinnosti – zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávání práce včetně požární ochrany (BOZP a PO). A to je oblast, která nenechává chladným žádného živnostníka, ani velkou firmu… lépe řečeno alespoň by neměla nechat! Ve svém vlastním zájmu – jednak kvůli zaměstnancům, ale také kvůli hrozícím tučným pokutám.

Poradenská kancelář EXTÉRIA, franšíza s BOZP je podnikatelská příležitost vhodná nejen pro odborníky

Na to, abyste si otevřeli vlastní poradenskou kancelář na BOZP a PO franšízy EXTÉRIA, nemusíte být žádný studovaný odborník, ani zkušený „bezpečák“. Stačí, když ovládáte standardní obchodní dovednosti a dokážete vést obchodní jednání. O ostatní už se postará EXTÉRIA.

Jak vznikala franšíza EXTÉRIA – proč vlastní špatné zkušenosti vedly k založení byznysu…

Na Výstavě pro franchising a podnikání se o své zážitky z podnikání formou franšízy podělil s potenciálními franšízanty i franšízory pan Miloslav Ramach, zakladatel a jednatel společnosti EXTÉRIA. Exkluzivně našemu portálu TOP Franchising.cz pan Ramach popisuje svou cestu k podnikatelskému úspěchu a motivuje také nové franšízové partnery k navázání spolupráce s franšízovou jedničkou na trhu ve svém oboru.

Diskuse se zástupci úspěšných franchisových konceptů na Výstavě  pro podnikání a franchising ; V čele diskuse 4 franšízové koncepty (zleva: franchisa ATALIAN – Lenka Chytrá, franchisa NÁŠ GRUNT – Aleš Kotěra, franchisa Extéria – Miroslav Ramach, softwarová firma Smartsoftware -Hynek Pášm)

Pane Ramachu, co Vás přivedlo k myšlence začít podnikat?

K podnikání mě přiměla jedna základní věc a tou je být finančně nezávislý. Díky zkušenosti, kterou mám se zaměstnání, kdy jsem působil před 15 lety jako product manager v jedné společnosti, kde jsem vyhledával potenciální klienty na dodávku potrubní pošty. Po roce působení jsem uzavřel nespočet spoluprací a servisních smluv, ze kterých jsem měl dostat provizi na konci roku. Před koncem roku však přišel majitel a dal mi výpověď. Od té doby si chci svůj business, myšlenky i obchodní dovednosti řídit sám a mít z toho prospěch pro svou společnost.

A jak jste vůbec přišel na originální nápad založit firmu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)?

Zde bych zmínil jinou svou osobní zkušenost (také hořkou), která mě přivedla k podnikání v bezpečnosti práce a požární ochraně. Moje manželka studovala VŠB – Fakultu bezpečnostního inženýrství. Doma jsem poslouchal, jak je tato oblast důležitá i pro malé podnikatele, kterým jsem byl v té době i já. Nevěnoval jsem tomu pozornost „já to přeci nepotřebuji, nejsem velký podnik o stovkách zaměstnanců“.

EXTÉRIA - MANŽELÉ RAMACHOVI

Oči se mi otevřely, když se mi nahlásila kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Na kontrolu přišel inspektor a já mu předložil osnovy školení zaměstnanců a směrnice rizika. V tu chvíli se mě zeptal, zda je to vše a já odpověděl, že ano. Po té mi kontrolor oznámil, že mi hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč za nesplnění zákonné povinnosti – že nemám zpracovány směrnice k BOZP. Náš tehdejší bezpečák, živnostník, který pro nás zabezpečoval BOZP, nás na tuto povinnost nikdy neupozornil. Jen chodil co 2 roky provádět školení zaměstnanců, vyinkasoval za proškolení 6 zaměstnanců sumu cca 5000 Kč a to byla celá jeho péče. Tehdy jsem měl malou firmu o 6 zaměstnancích. Abych odvrátil hrozbu vysoké sankce, zažádal jsem o opakovanou kontrolu s argumentem, že moje manželka je technik BOZP a PO ve velké firmě o 1500 zaměstnancích a že vše okolo BOZP pro mne zajišťuje ona, ale momentálně není k zastižení. Přislíbil jsem, že chybějící doklady neprodleně dodám. Samozřejmě, že jsem nic neměl: „já to přeci nepotřebuji“, jak jsem své ženě několikrát tvrdil. Manželka si vzala 2 dny dovolené a vše potřebné mi zpracovala. Výstupem byl šanon s 26 směrnicemi k BOZP a PO. Navíc mě ještě osobně v kontrolním procesu zastoupila jako odborník na slovo vzatý… A konečný výsledek kontroly byl bez jakýchkoliv závad.

V té chvíli jsem si řekl, že je na trhu něco špatně a v roce 2011 jsem se pustil do podnikání. Uvědomil jsem si, že rozhodně nejsem jediný „takto nepřipravený“ a začal jsem budovat firmu na BOZP a PO s cílem ochránit firmy a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

„Naším cílem je poskytnout komplexní poradenství včetně zastupování pro širokou cílovou skupinu nejen pro velké firmy, ale i malé OSVČ a střední firmy. Obsluhujeme i samotný státní sektor, úřady, domovy pro seniory, nemocnice a polikliniky. K dnešnímu dni máme více, jak 4500 klientů ve smluvním vztahu. V současné době máme v EXTÉRIA s.r.o. více jak 30 zaměstnanců, převážně techniků BOZP a PO, kteří působí v rámci celé ČR se specializací na bezpečnost práce ve výrobě, zdravotnictví, administrativě, státní správě, logistice, stavebnictví a mnoha dalších oborech.“ M. Ramach

Nejdříve jste tedy provozovali svoji firmu na BOZP a PO, co Vás vlastně přimělo k zavedení franšízy do podnikání?

Ano, nejdříve jsem provozoval svou společnost na BOZP a PO s týmem zaměstnanců, otevíral firemní pobočky v Opavě, Olomouci a Zlíně. Tyto pobočky vedli naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci dané pobočky. I když měli motivační složku k fixní mzdě, jejich výkony nebyly právě podle mých představoval. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v roce 2013 vytvořit podnikatelský koncept poradenských kanceláří BOZP a PO EXTERIA a pokrýt každý kout České republiky formou franšízových poboček.

Takže jste objevil díru na trhu a jste jediná franšíza svého druhu?

Ano, franšíza Extéria je jediným konceptem, který v ČR působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP a požární ochranu PO. Mým cílem bylo, již od roku 2011, být největší společnost v daném oboru BOZP a PO v rámci České republiky a tento cíl si postupně plním díky konceptu EXTERIA.

V čem je franšíza EXTÉRIA (kromě toho, že je opravdu jediná svého druhu) ještě jedinečná? Proč by se měl zájemce o franšízové podnikání rozhodnout pro Váš koncept?

Jedinečnost našeho konceptu spočívá v zákonné oblasti BOZP a PO, ve které potencionální zájemce o franšízu EXTERIA bude působit. To znamená, že potřeba u klientů je již částečně vyvolána zákonnou poviností, kterou musí všichni podnikatelé, ale i statní instituce mít zajištěnou. Další výhodou je nízká počáteční investice cca 300 000 Kč do tohoto podnikání a rychlá návratnost maximálně do 8 měsíců od ostrého provozu poradenské kanceláře EXTÉRIA. Výhoda je i na trhu v ČR, na kterém potencionální franchisant bude působit, jelikož 40 % trhu tuto problematiku neřeší. Jsou to hlavně OSVČ a malé firmy.

Jak se lišíte od konkurence, klasického pojetí BOZP?

Franšíza Exteria Vám dá návod jak podnikat v oboru BOZP

Hlavní konkurenční výhodu našeho franšízového konceptu spatřuji v komplexnosti služeb, kvalitním servisu pro klienta vč. zastupování u kontrol OIP, HZS, KHS, kdy si svoji práci u klienta obhájíme u kontroly a to bez jakýchkoliv závad, o čemž svědčí celá řada referenčních dopisů od našich smluvních klientů z řad výrobních firem, úřadů, škol, atd. Dále je to cena, kdy můžeme nabídnout díky velkému množství uzavíraných smluv velmi výhodnou a konkurenční cenu na trhu, která je dostupná nejen pro velkou firmu, ale i pro malého živnostníka, úřad, školu, nemocnici.

Kdo může začít podnikat s franšízou Extéria? Musí mít zájemce o Vaši franšízu na BOZP nějakou speciální kvalifikaci?

Franšíza EXTÉRIA je vhodná podnikatelská příležitost pro každého, kdo má zájem podnikat dlouhodobě a smysluplně. Má obchodní talent a baví ho práce s lidmi, má manažerské dovednosti a je cílevědomý s touhou si vybudovat vlastní firmu. Žádnou speciální kvalifikaci pro náš koncept nepotřebuje, vše ho naučíme v EXTÉRIA AKADEMII, kde ho povedeme po celou dobu našeho partnerství.

Každý franšízant konceptu EXTERIA tedy absolvuje vstupní školení. V průběhu své činnosti pak prochází nějakými dalšími tréninky či „udržovacími“ školeními?

Ano, každý nový franchisant prochází několikadenním vstupním školením v EXTÉRIA AKADEMII, kterého se zúčastňují i jeho zaměstnanci, tak, aby i oni získali potřebné znalosti a dovednosti. Po té následuje další speciální školení v EXTÉRIA AKADEMII. Každá akademie je zakončená speciální ústní zkouškou a písemnou prací. Tím získají naši franchisanti potřebné znalosti, dovednosti a odbornost. Máme tým skvělých lektorů, odborníků s dlouholetou specializací na oblast BOZP a PO. Navíc nyní navazujeme spolupráci s VŠB – FBI (fakultou bezpečnostního inženýrství).

Nyní pro Vás pracuje více franšízantů, kteří obsluhují tisíce klientů. Prozraďte, jak se dá udržet při takovém množství franšízantů a obsluhovaných firem konstantní kvalita služeb.

Abychom udrželi kvalitní servis pro klienty a odbornost, která je pro náš koncept zásadní a konkurenční, musíme hodně investovat do vzdělávání našich franchisantů a jejich zaměstnanců v EXTERIA AKADEMII.

Firmu jste založil spolu s Vaší ženou a dali do ní oba spoustu energie. Jak šíříte a udržujete „pozitivní náboj“ mezi franšízanty, jak je motivujete?

Společnost EXTERIA jsem založil s mojí manželkou a investovali jsme do ní spolu skutečně spoustu energie a času. Tuto pozitivní energii se snažíme předávat i našim franchisantům na pravidelných setkáních, které jsou minimálně 1x měsíčně na naší franchisové centrále. Kde se jim snažíme předávat, jak manažerské zkušenosti, tak i odborné a technické zkušenosti s vedením jejich firem. Dále máme celostátní setkání, kde vyhodnocujeme jednotlivé franchisové poradenské kanceláře a předáváme odměny za dosažené výsledky.

.

Chcete vědět více o podnikání s touto značkou?

anebo

Kontaktujte přímo zástupce značky:

.