Dobrá franšíza podporuje, rozvíjí a kontinuálně vzdělává své partnery NEJEN „když ptáčka lapají…“

Každá férová franšízová síť, která to se svými franšízanty myslí vážně, své partnery maximálně podporuje a vzdělává, aby byl pokud možno každý z nich ve svém podnikání pod „pronajatou“ značkou opravdu úspěšný!

Franšízový koncept může být dlouhodobě úspěšný jen tehdy, jsou-li úspěšní řadoví franšízanti

Jsou to totiž právě oni, jednotliví provozovatelé franšízových poboček, kteří tvoří franšízovou síť jako celek. A každý franšízový koncept, který na své franšíze poctivě pracuje a sleduje dlouhodobé cíle, si zakládá na dobrém jméně svého vybudovaného systému. Toho však může dosáhnout jedině tehdy, má-li dobře propracovaný systém vzdělávání i následné podpory franšízantů v síti, aby mohli svou činnost provozovat efektivně.

vzdělávání ve výživovém poradenství
NATURHOUSE UNIVERSITY

Franšíza, která je ukázkovým příkladem smysluplného franšízového provozu – protože neustále pracuje nejen na zdokonalování služeb pro zákazníky, ale myslí také na své franšízanty – je franšízový systém NATURHOUSE, který je provozován společností REDUCCIA s.r.o. NATURHOUSE je, nejen co do podpory franšízantů, výborně nastavený franšízový koncept, který stojí za to zmínit.  

Důkazem, že franšíza NATURHOUSE skutečně znamenitě funguje, je stále se rozrůstající síť úspěšných výživových poraden po celé ČR a na Slovensku. Pomineme-li neustále se rozvíjející zákaznický servis, společnost si zakládá na tom, aby každý franšízant NATURHOUSE měl své zaměstnance fundovanými odborníky v oboru zdravé výživy a současně, aby byl franšízant úspěšným podnikatelem v jedné osobě.

Franšíza Naturhouse v čele s Janem Gondou, vlastníkem master franšízové licence Naturhouse

Jak je možné dosáhnout toho, aby byli franšízanti i zaměstnanci výživových poraden skutečnými odborníky, popisuje majitel master franšízové licence NATURHOUSE pro ČR a Slovensko Jan Gonda: „Velmi se nám osvědčily workshopy pro personál na pobočkách i pro franšízanty. Připravujeme další, které se konají nejen v Praze, ale nově i v Brně a Bratislavě,“ zdůrazňuje Jan Gonda a s novinkami pokračuje: „Pro franšízanty jsme také spustili první část nového software, který přispívá k efektivnější práci s klientem a umožňuje nám rychlejší vazbu mezi centrálou a franšízanty.“ Avšak tím podpůrné aktivity směrem k franšízantům NATURHOUSE nekončí.

Naturhouse Univerzity - zvyšování kvalifikace výživových poradců

Pod taktovkou konzultační společnosti Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence vznikl komplexní vzdělávací program NATURHOUSE University.
NATURHOUSE se vydal do oblasti plnohodnotného vzdělávání. V kooperaci s LIGS University vytvořil Motherboard vzdělávací program NATURHOUSE University za účelem profesionálního manažerského vzdělávání dietologů a franšízantů. „U nás budou moci dietologové a franšízanti získat titul MBA ve specializaci Management výživového poradenství, na kterém se podílejí vyhlášení odborníci z řad předních odborníků na výživu, lékařů i managementu,“ prozrazuje Jan Gonda.

Realizátorka projektu NATURHOUSE University a současně také jednatelka firmy Motherbodard, Markéta Hinková, má dlouholetou praxi v oblasti byznysu, managementu, HR i psychologie a popisuje podstatu i význam profesionálního rozvoje potenciálu manažerů. Markéta Hinková tvrdí, že výsledným efektem vzdělávání manažerů je akcelerace byznysu firem obecně.

Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence s.r.o. vytváří kromě jiných projektů rozvojové programy pro franšízové sítě, které staví na míru konkrétnímu franšízovému konceptu, včetně studijních programů MBA, které jsou přizpůsobeny svým obsahem konkrétní franšízové síti, jejímu core-businessu, reálným potřebám a strategii dalšího rozvoje.

Význam nadstavbového vzdělávání ve výživovém poradenství

Markéta Hinková hodnotí Projekt NATURHOUSE University, který byl úspěšně spuštěn na podzim loňského roku a kontinuálně pokračuje v roce 2015, jako zdařilý: „Úspěšní absolventi získali certifikace jak v oblasti výživového poradenství, tak i v oblasti managementu. Tento projekt je designován a realizován tak, aby rozvoj franšízantů a dietologů měl přímé efekty na zvýšení výkonu jednotlivých poboček, resp. celé franšízové sítě. V praxi se ukazuje, že tento rozvojový program je funkčním nástrojem akcelerace byznysu značky výživových poraden NATURHOUSE. Účastníci si program aktivně „odpracují“, jejich vysoká motivace v kombinaci s rozvojem jejich potenciálu má pak měřitelný efekt na výsledky jejich práce. Program je prioritně orientován na praxi. NATURHOUSE University funguje zpětně jako motivační a retenční nástroj pro současné franšízanty a dietology, jeho vedlejším a neméně důležitým efektem je i fakt, že funguje jako obchodní nástroj expanze sítě, resp. získávání nových franšízových partnerů. Žádná jiná franšízová síť podobný komplexní profesionální program neposkytuje.“

PhDr. Markéta Hinková, MBA - jednatelka společnosti Mother Board a lektorka a tvůrkyně konceptu Naturhouse University

Jak hodnotí nadstavbové vzdělávání NATURHOUSE University samotní absolventi?

Tři franšízantky NATURHOUSE, které aktivně působí jako výživové poradkyně ve své franšízové provozovně dietetického centra, se s námi podělily o své dojmy z absolvování NATURHOUSE University.

Co přineslo franšízantkám nadstavbové vzdělání ve výživovém poradenství NATURHOUSE Universtiy?

Renáta Gurčíková, výživová poradkyně a franšízantka v Brandýse nad Labem

„NATURHOUSE University mě rozhodně obohatila tím, že jsem si uvědomila, že bych si mohla dále rozšířit své vědomosti a vzdělání. Vnukla mi nový nápad, nový směr, zjistit svůj potenciál nebo si ho znovu uvědomit a rozhodně mě „nakopla“. Navíc lektorka Markéta Hinková je opravdu velice zkušený profesionál, který provádí školení příjemnou, zábavnou formou.“

Naturhouse University absolvovala I. Loukotová - franšízantka NATURHOUSE

Ivana Loukotová, výživová poradkyně a franšízantka v Třebíči

„Projekt NATURHOUSE University se mi velice líbil, určitě doporučuji všem, kteří se chtějí dále vzdělávat nejenom ve výživě, ale i v osobním růstu. Byla jsem velice spokojená s paní Hinkovou a nadchl mě pan Jelínek.  Líbilo se mi i častější setkávání s ostatními dietoložkami a seznámení se s nimi. Celkově mělo školení příjemnou atmosféru a pokaždé jsem se na ně moc těšila. Manžel, který se vybraných kurzů také zúčastnil, byl nadšený stejně jako já.“

Iva Bednaříková, výživová poradkyně v Brně

„Vzdělávací projekt NATURHOUSE University byl moc přínosný. Zejména jsem ocenila doporučení, a rady v oblasti výživy a vlivu na zdraví. Právě tohle bylo „něco“ navíc, co potřebujeme ke každodenní práci s klienty na poradně. Co se mi ale velmi líbilo, byly kurzy paní Hinkové. Nebát se říct názor, umět komunikovat, zdravě se prosadit, to je prostě fantastické pro osobnostní rozvoj.“

Společnost Motherboard odstartovala na trhu ojedinělý rozvojový program pro franšízovou síť výživových poraden NATURHOUSE pod značkou NATURHOUSE University.

Projekt NATURHOUSE University je nositelem hned několika trendů současného rozvoje distribučních sítí:

– Je zajišťován dvěma silnými partnery: poradenskou společností Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence a jejím aliančním partnerem LIGS University.

– Zajišťuje praktický komplexní rozvojový program – jak v oblasti výživového poradenství, tak v oblasti manažerského rozvoje, a to v několika navazujících modulech.

– Vzdělávání je vytvořeno přímo na míru strategii sítě NATURHOUSE.

– Rozvojový program slouží zároveň jako atraktivní nástroj získávání nových franšízových partnerů (tedy jako nástroj další expanze sítě) a také motivace a retence partnerů současných.

– Program je zaměřen na praxi účastníků, je kombinací předání know-how, interaktivních workshopů a nácviku na příkladech z praxe franšízové sítě NATURHOUSE a následné podpoře jednotlivých franšízantů přímo na pobočkách v praxi.

Komplexní rozvojový program NATURHOUSE university je rozdělen do 3 modulů:

1. Management výživového poradenství – modul A je kombinací manažerského rozvoje a rozvoje v oblasti výživového poradenství v základní variantě.

2. Management výživového poradenství – modul B je nadstavbový  modul, který je kombinací manažerského rozvoje a rozvoje v oblasti výživového poradenství pro pokročilé.

3. Modul C je studium MBA ve specializaci Management výživového poradenství. Absolvent získává certifikovaný diplom americké LIGS University a titul MBA. Jedná se o jediný MBA program na trhu se specializací Management výživového poradenství. Studium je přímo designované pro potřeby rozvoje franšízové sítě NATURHOUSE, probíhá v českém jazyce v on-line prostředí, tempo je přizpůsobeno časovým možnostem účastníků. Modul C je učen pro absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí.

Autor: PhDr. Markéta Hinková, MBA – jednatelka Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence s.r.o.. Společnost je řádným členem ČAF v oblasti poradenství pro franšízové systémy.