Business for Breakfast podporuje podnikání v regionech

První oficiální obchodní systém, který zajišťuje pro regionální podnikatele efektivní obchodní prostředí v podobě privátních podnikatelských klubů, představuje franšízový koncept Business for Breakfast. Franšíza BforB, jak je koncept podnikatelských snídaní v praxi označován, provozuje podnikatelské kluby již ve dvou desítkách českých měst a nyní nabízí frašízovou příležitost také Vám.

Podnikatelský klub Business for Breakfast - setkání podnikatelů v regionu

kluby podnikatelů Business for Breakfast je mezi obchodníky a majiteli firem obrovský zájem, jelikož výhody členství BforB přináší nové podnikatelské možnosti, cenné kontakty, zajímavé obchodní příležitosti i velmi cenné informace z podnikatelského prostředí v daném regionu, které mají často cenu zlata.

Franšíza Business for Breakfast spojuje malé a střední podnikatele v regionech

Setkávání ve franšízových klubech Business for Breakfast dává podnikatelům velký potenciál pro vlastní růst

Dáváme dohromady lokální podnikatele a vytváříme pro ně prostředí, ve kterém si mohou vzájemně důvěřovat a spolupracovat. Budujeme tak komunity stejně smýšlejících lidí, kteří si pomáhají k novým obchodním příležitostem, zakázkám a kontaktům.“ říká o zajímavém projektu setkávání regionálních podnikatelů u (ne)formálních podnikatelských snídaní (anglicky business breakfast)zakladatelka a ředitelka celého franšízového konceptu Business for Breakfast Česká republika Kamila Zárychtová.

Franšízing v Business for Breakfast máme zaběhnutý.

Jak podnikat ve franšíze BforB? Navedeme Vás!

Lety ověřený franšízingový model založený na podnikatelských klubech, respektive na setkáních podnikatelů u pracovní snídaně, dává zájemcům možnost podnikat s minimálním rizikem i úsilím, což je nesporná výhoda franšízy obecně. Jako samostatný podnikatel vstupujete do již vymyšleného projektu, který už před Vámi někdo rozjel, vyzkoušel, ověřil a případné nedokonalosti napravil. A na Vás je jen s určitým nasazením kráčet v jejich šlépějích, avšak pořád jako samostatný podnikatel, franšízant podnikající na svou zodpovědnost, který zároveň využívá výhody podnikání pod zaběhnutou franšízingovou značkou. Franšízor Vás pouze „vede za ruku“ a prozrazuje Vám know-how, jak máte vést kupředu jeho úspěšný podnikatelský záměr – jedinečný franšízový koncept Business for Breakfast, franšízu, která nemá v ČR konkurenci!

podnikatelská snídaně v klubu Business for Breakfast (BforB)

Nabídka franšízy Business for Breakfast blíže specifikuje:

–          požadavky na franšízanta i jeho úkoly,

–          systém podpory pro franšízanta,

–          jaké jsou počáteční investice, chtele-li koupit franšízu Business for Breakfast,

–          jak franšízový koncept Business for Breakfast v praxi funguje,

–          jaké jsou přínosy pro členy klubu podnikatelů BforB,

–          jak konkrétně probíhá franšízová spolupráce s Business for Breakfast